Онлайн заявка за регистрация

Успешно изпратихте заявката към Smart Factoring. Моля, изчакайте потвърдителен мейл или обаждане.
Основни данни на дружеството
Купувачи предложени за факторинг
Добави купувач
Име на купувача Данъчен номер Адрес Телефон Клиент от (дата) Търговски оборот (за предишната година) Търговски оборот (за текущата година) Прогнозен търговски оборот за следващата година Фактури (брой/год.) Дни на отложено плащане Искан финансов лимит Наличие на търговски договор с купувача Разрешен контакт с платец
Документи за факторинг
Добави документ
Име на документ Описание